Jong, blond, rondborstig èn slim ?!?

Mijn gehele werkzame carrière heb ik er last van gehad: mensen die moeite hadden met mijn “slim-zijn”, vooral in de logistieke mannenwereld waarin ik mij bevond. Er wordt gezegd dat vrouwen konkelen maar vlak de mannen alsjeblieft niet uit ! (Kunnen we daar misschien een apart woord voor verzinnen ? ; ) En waren het niet de mannen, dan waren het wel benijdende vrouwen die het mij lastig maakten.

Al vanaf mijn allereerste stappen in de werkende wereld (ik was 19) ben ik gestereotypeerd, tegengewerkt en zelfs gesaboteerd. Nu wil ik zeker niet alle mannen over één kam scheren, maar ik had schijnbaar met mijn keuze voor de logistieke wereld wel een concentratie gevonden van "mannelijke mannen" die zich nogal snel bedreigd voelden door een 'jonge , blonde, rondborstige maar stiekem toch óók slimme vrouw'. Ik noemde die wereld grappend "de haaientank", maar ík was wel degene die steeds opgegeten werd...

Er was zelfs één bedrijf waar ik binnen een afzienbare tijd alweer gedag gezegd werd omdat ik een andere manager op kostbare fouten gewezen had, een eerlijke opmerking over het product gemaakt had en omdat ze gewoon níet konden geloven dat ik me de werkwijzen en systemen al zó snel eigen gemaakt had. Uiteindelijk heb ik door al het bovenstaande (waar ook zeker mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel en sensitiviteit in meegespeeld heeft) in combinatie met mijn bewijsdrang, een burn-out opgelopen met blijvende schade.

Daarna heb ik een overstap gemaakt naar een andere (meer sociale) bedrijfstak waar ik wèl gezien en gewaardeerd werd, maar daar moest ik bijna dagelijks, een-op-een (werkloze) mensen ontvangen wat erg veel van mijn energie vergde. Daarbij vond ik in het werk ook niet de dynamiek en de uitdaging die ik gewend was en leuk vond van de logistiek.

Er zijn in mijn werkzame leven eigenlijk maar twee mensen (waarschijnlijk mede-hb'ers) geweest die echt in mij geloofden, mijn potentie zagen en me een kans gegeven hebben, waar ik ze tot op de dag van vandaag nog steeds erg dankbaar voor ben !

Maar dan komt het volgende probleem... Waar denk ik meer hoogbegaafden last van hebben, namelijk :
De "doorsnee werkgever" ziet graag dat je in hetzelfde vakgebied gebleven bent want anders kunnen ze je "niet plaatsen". Die zien niet (in) dat iemand wel eens op meerdere (vak)gebieden succesvol zou kunnen zijn. Tevens wordt er door hen altijd graag naar "papiertjes" gekeken: Heb je geen diploma van een 'hogere school' dan zul je het "hogere" werk wel niet kunnen...

De onwetendheid rondom hoogbegaafdheid is helaas nog steeds groot en ik kan je verzekeren dat bedrijven daardoor een hoop zeer waardevolle werknemers mislopen ! Een aantal vertrekt naar het buitenland, een flink aantal werkt uiteindelijk liever met hun creatieve handen (mede door hun sensitiviteit) en het merendeel zal waarschijnlijk uiteindelijk voor zichzelf beginnen (mede door hun autonomie).

Voor een land dat zo prat gaat op kennis, vooruitstrevendheid en gelijke kansen, is het triest dat er van de talenten van hoogbegaafden nog steeds veel te weinig gebruik gemaakt wordt. (Soms wel misbruik ?) Laat dit onze kinderen alsjeblieft bespaard blijven...


*Front photo above article by Alex Holyoake on Unsplash

 

Geplaatst in Blogs, Hoogbegaafde volwassenen.