Wie is 'Puur Alicia'?

Multipotentialite & Nachtuiltje

Mijn naam is Alicia Puik en mijn alter ego is Puur Alicia, hoogbegaafde & hoogsensitieve moeder van een hoogsensitief & hoogbegaafd kind. Kernwoorden die bij mij passen zijn: openheid, eerlijkheid, directheid, authenticiteit, waardering, diepgang, wijsheid en nieuwsgierigheid. Mijn hele leven lang hebben mensen mij vaak ‘apart’ en ‘bijzonder’ gevonden/genoemd... ( je mag hier zelf een invulling aan geven;) of zie mijn column: Ik ben ‘bijzonderling’ ! )

Reeds vanaf mijn tienerjaren heb ik veel aan zelfontplooiing en zelfreflectie gedaan om onzekerheden van me af te schudden en om me niet meer zo druk te maken om ‘wat anderen van mij zóuden kunnen denken’. Dit is overigens een niet aflatend proces. Mijn ouders hebben mij altijd het gevoel gegeven dat ik ‘niet goed genoeg was’ (onbedoeld neem ik aan, maar desalniettemin...), o.a. omdat ik altijd m'n eigen gang ging en me niet gedroeg zoals ‘de massa’, zoals ‘het hoorde’. Pas nu, in de rijping van mijn bestaan, kan ik echt zeggen dat ik gelukkig en trots ben op wie ik ben.

Dat ik hoogsensitief ben weet ik al heel lang, maar dat ik óók hoogbegaafd ben pas een aantal jaar (het blijkt in de familie te zitten;). Daar kwam ik achter nadat mijn zoontje (op zijn 6e) als uitzonderlijk hoogbegaafd uit de test kwam. (Zie: Wanneer wordt mijn kind weer gelukkig ?). Sinds die ontdekking en grondige verdieping in het onderwerp zijn er een hoop puzzelstukjes op z'n plaats gevallen en begrijp ik nu (pas) waarom mensen mij altijd zo ‘apart en bijzonder’ (='anders', maar dan positief omschreven;) hebben gevonden en wat mijn levensloop bepaald heeft...

Eigenlijk ben ik iemand die zo veel mogelijk op de achtergrond leeft en zelden drukte of aandacht (op)zoekt. Ik hou van rust, luister graag muziek en breng mijn tijd het liefst thuis door met mijn gezin en/of om-en-nabij het water. Mijn interesse ligt voornamelijk op het gebied van psychologie & filosofie, maar mijn creatieve brein schiet sowieso altijd 1001 kanten op.

Naar aanleiding van mijn veelgelezen columns en gedichten over hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit werd ik regelmatig om steun/advies gevraagd, daarnaast was ik altijd al geboeid door 'what makes people tick?':  waarom doen mensen wat ze doen, waarom reageren ze zoals ze reageren? en functioneerde ik al jaren als klankbord voor mijn omgeving.

Omdat ik vele verdrietige verhalen las over hoogbegaafden die vastlopen/vastliepen en ook regelmatig dergelijke reacties kreeg op mijn columns, heb ik besloten om van mijn hobby mijn werk te maken en Counselor te worden. Ik hoop hiermee mensen bij te kunnen staan in de uitdagingen en gevoelens die (de ontdekking van) hoogbegaafdheid met zich mee kunnen brengen.

Raadgever is de letterlijke Nederlandse vertaling van counselor, al zal ik in de rol van counselor meer gericht zijn op het zèlf laten ontdekken en verder ontplooien van je eigen krachten en kunnen, ipv sturend advies te geven. Motto: Zelf doen, maar.. niet alléén!

Waarom noem ik mezelf  eigenlijk liever ~raadgever~? omdat ik wars ben van nietszeggende titels, vaste stramienen en opgelegde methodes. (NB. Ik strijd niet voor niets voor Passend Onderwijs ;). Ik hang dan ook geen specifieke methodiek of richting aan, want iedereen is anders !

Het naar buiten treden door middel van mijn columns/blogs en deze site was dus een enorme waaghalzerij voor mij… nochtans doe ik het omdat het nodig blijkt om op de barricades te springen voor hoogbegaafde kinderen en andere hoogbegaafden & hoogsensitievelingen, in de hoop meer verdraagzaamheid, begrip, kennis en uitwisseling te kunnen bewerkstelligen.

> Zowel in het onderwijs als op de werkvloer  - in het Leven ! <

'Love my openness, feel my purity, accept my directness, receive my wisdom > and know it's all used to care for you !' #PuurAlicia