SCHEIDEN EN HOOGSENSITIEVE KINDEREN? EEN GEVOELIG ONDERWERP!

 14 jun 2018 - door Else van Malland en Myrthe van der Zanden.

Zorgzaam Scheiden is een organisatie, die aandacht heeft voor kinderen tijdens en na een scheiding.
Zo hebben we ook al aandacht besteed aan Autisme, ADHD en PTSS.
Hooggevoeligheid (ook wel genoemd HSP of hoogsensitiviteit) is eveneens een onderwerp waarvan wij vinden,
dat er extra aandacht aan besteed moet worden bij het afronden van een scheiding.

Hooggevoelige kinderen hebben goed ontwikkelde zintuigen en een gevoelig zenuwstelsel. Deze kinderen kunnen veel en zeer gedetailleerd waarnemen en al die signalen worden nauwkeurig doorgegeven aan de hersenen.
Op het moment dat ouders bij hun hooggevoelige kinderen aangeven dat zij gaan scheiden, gebeurt er van alles in het hoofd en lijf van het kind. Hooggevoelige kinderen zijn dan ook snel overprikkeld. Deze kinderen werken zelf heel hard om de boodschap te verwerken maar zorgen tegelijkertijd ook voor hun ouders. Dit is veel en soms overweldigend voor deze kinderen en kost hen veel energie. Daardoor voelen deze kinderen zich vaak moe.
Doordat de kinderen zoveel bezig zijn met de pijn en de problemen van hun ouders, is er geen ruimte meer in hun hoofd om bezig te zijn met de dingen die voor kinderen belangrijk zijn. Er is dus geen ruimte meer om gewoon kind te zijn.

WAT GEBEURT ER MET HET HOOGGEVOELIGE KIND BIJ SCHEIDING?

Bijna iedere scheiding gaat samen met ruzie en frustratie. Veel ouders proberen die uitingen te beperken tot de momenten dat de kinderen op bed liggen. Hooggevoelige kinderen echter hebben geen woorden nodig. Zij ervaren de spanning die tussen hun ouders hangt in het eigen lijf. Maar door hun jonge leeftijd en weinig levenservaring, kunnen zij het gevoel dat zij ervaren, veelal niet plaatsen. Het gevolg hiervan, is dat de kinderen aan zichzelf gaan twijfelen. Zij vullen de reden van de spanning zelf in en helaas betrekken ze dit vaak op zichzelf. Dit zorgt regelmatig voor een gevoel van onveiligheid.
Dit is helemaal niet wat ouders willen voor hun kind. Vaak zie je ook dat er een parallel proces teweeg wordt gebracht. Ouders weten vaak wel hoe hun kind zich voelt en waar zijn of haar gevoeligheden liggen. Om die reden proberen ze hun frustraties weg te stoppen, juist om hun kind te beschermen. Helaas bouwt de spanning bij de ouders dan zodanig op, dat kinderen dit toch zullen oppikken. Een negatieve spiraal is dan het gevolg.

MAAR HOE DAN WEL?

Het is wel heel erg makkelijk om een heel stuk te schrijven over wat er gebeurt en wat allemaal niet goed is. Zoals jullie Zorgzaam Scheiden hebben leren kennen, stoppen wij niet bij het constateren van de problemen, maar gaan we juist op zoek naar oplossingen. We zijn wel realistisch. Dingen zijn zoals ze zijn. Binnen een scheiding is er nu eenmaal sprake van spanningen en hooggevoelige kinderen pikken deze extra snel op.
Maar wat kunnen we wel doen? Wat is er nodig om het jullie hooggevoelige kind zo makkelijk mogelijk te maken? Waar helpen we ze mee?

Belangrijk is de manier waarop en wanneer verteld wordt aan het kind, dat jullie uit elkaar gaan. Vaak horen wij van kinderen dat zij zelf al jaren voelen aankomen dat het niet goed gaat tussen hun ouders. Ouders schrikken hier vaak van. Kinderen voelen meer dan wij als ouders vaak doorhebben. En dit geldt zeker voor hooggevoelige kinderen.

Hooggevoelige kinderen vinden het vaak lastig om hun grenzen aan te geven, om nee te zeggen. Dit doordat zij graag zorgen voor hun ouders en ouders niet graag pijn doen door een grens aan te geven. Dit noemen we in de volksmond, pleasen. Binnen de hulpverlening wordt het parentificatie genoemd. Wij juichen het toe dat deze kinderen soms hun grens aangeven. Ons enige advies is dan ook; luister naar ze. Deze kinderen kunnen zich als geen ander aanpassen aan de ander, helaas verliezen zij zichzelf en cijferen zichzelf weg. De uitdaging voor ouders ligt dan ook in het blijven vragen en doorvragen naar de wensen van hun kind.

Makkelijker gezegd dan gedaan; het kind centraal zetten. Want hoe doe je dat als je jezelf amper staande kunt houden?

HOE HELPEN WIJ?

Ten eerste willen we dat zowel de ouders als de kinderen niet onnodig lang in het stressvolle scheidingsproces zitten. Om die reden zorgen wij voor overzichtelijke en kortdurende trajecten.
Wij begeleiden ouders, hoe om te gaan met hun hooggevoelige kinderen in relatie tot hun scheiding, waarbij wij letten op de karaktereigenschappen van hun kinderen.
In sommige gevallen praten wij zelf met de kinderen, indien de ouders hierom verzoeken. Ons doel is echter; de ouders zelf daadkrachtig maken om hun eigen kinderen in dit proces te begeleiden.
Door ons zeer uitgebreide ouderschapsplan, waarin ook gedacht is aan het hooggevoelige kind, zullen de meeste toekomstige situaties ondervangen worden.
Wij vragen dóór, ook over de onderwerpen die de meeste mensen als lastig en confronterend ervaren. Juist door te vragen, komen we tot afspraken die goed uitvoerbaar zijn. We kunnen niet alle lastige situaties voorkomen, we kunnen wel alles bespreekbaar maken en de verwachtingen naar elkaar laten uitspreken.

Voor meer informatie zie: www.zorgzaamscheiden.nl